СИМБОЛИ

Основната опрема на HERON генераторите со рам конструкција, вклучува:

 

 

 

 

 

Надстандардна опрема која е вклучена само кај некои типови:

 

 

AVR (Automatic Voltage Regulation)
Систем за автоматско автоматско регулирање на напонот кој со квалитетно продуцирање на напон ( соварирање до ± 5%), овозможува напојување на стандардни апарати како и прецизна електроника(UPS, PC, електрични алати со регулатор и др.)

 

Автоматски систем за контрола на нивото на маслото

 

Во однос на ниското ниво на масло вомоторот, ја стопира неговата работата и со тоа се
избегнува дефект.

 

Бензински мотор HERON
Доверливиот мотор со високи перфоманси, користи лесна конструкција и и модерни материјали што резултира во помала тежина.

 

Голем резервоар
Стандардна опрема на сите агрегати им овозможува работа во интервал од 8 до 15 часа без дополнување на гориво (зависно од оптоварувањето).

 

Масивна рамка
Го штити генераторот од оштетувања и го олеснува неговиот транспорт.

 

Излезен приклучок DC 12V
Можете да го користите како полнач на акумулатор или како извор на 12V исправувач за струја.

 

Волтметар
Го покажува актуелниот напон на излезот од генераторот
Индикатор за гориво
Овозможува следење на состојбата на горивото во резервоарот без негово отворање.
Дигитален мерач на работните часови
Со него се опремени сите генератори со декларирана моќност над 2kW. Овозможува едноставно следење на сервисните интервали.
AGM акумулатор
Со него се опремени сите генератори со електрично стартување
Заварување
Можност за приклучување на апарат за заварување.

 

 

Дигитални генератори HERON:

 

 

Интелегентен регулатор на вртежи
Интелегентниот регулатор на работата на моторот управува со вртежите на моторот во зависност на неговото оптоварување со електрични уреди. Со тоа се намалува потрошувачкатa на бензин веќе до 40%.

 

Дигитална контрола на генераторот
Ги следи и управува процесите во електричниот и моторниот дел на агрегатот. Во случај на гранични вредности на делот на регулирање на напонот автоматски го исклучува напонот, за да не дојде до дефект на машината.Потоа, кога вредностите ќе дојдат во нормална состојба повторно го рестартира уредот.

 

Прецизна електроника
Овозможува приклучување на прецизна електроника и медицински апарати.