ПУМПИ

Опремени со четиритактен мотор HERON со транзисторско, безконтактно палење
EPH 50
17,950.00 ден.
EPH 80
19,570.00 ден.
EMPH 15-10
24,590.00 ден.

EMPH 80 W
31,570.00 ден.
  EMPH 80 E9
49,890.00 ден.