EGM 65 AVR-3 | 6500 W | 8896118

Благодарение на високо квалитетната конструкција и моќен мотор, овој модел е специјално дизајниран за примена при работи во градежна индустрија, за монтажни работи, напојување на апарати за заварување  и електричен алат. Генераторот е опремен и со  AVR уред кој автоматски го регулира излезниот напон, и со тоа може да напојува и електронска опрема без никакви ризици. Овој генератор може биде поврзан со агрегати за заварување со напон од 400V.

                                                                                             УПАТСТВО
   79,790.00 ден.

                                                                                 

Технички спецификации
Број на фази 3
Макс. моќност 400V/50Hz и 230V/50Hz
Номин. моќност 6,0kW/5,0kW(400V) 4,5kW/4,0kW(230V)
Напон / Фрекв. 400V/50Hz и 230V/50Hz
Учинок 3фаз/1фаз = 0,8/1
Мотор
Тип

бензински четиритактен едноцилиндричен

со OHV, 420ccm

Макс. моќност

11,2kW(15HP)

/3600врт./мин

Потрошувачка ≤ 0,45л /kWh
Волумен на резервоар 25л..
Генератор
Тип трофазен синхрон
AC номин.струја

11A/400V

17A/230V

DC номин.струја 8,3A/12V
Тежина 91кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) 72dB(A) без оптоварување
Димензии 55 x 54 x 68cm