EGM 60 AVR-3 | 6000 W | 8896112

Благодарение на високо квалитетната конструкција и моќен мотор, овој модел е специјално дизајниран за примена при работи во градежна индустрија, за монтажни работи, напојување на трофазни апарати за заварување  и електричен алат. Генераторот е опремен и со  AVR уред кој автоматски го регулира излезниот напон, и со тоа може да напојува и електронска опрема без никакви ризици. На овој генератор може да се  поврзат и апарати за заварување со напон од 400V-, со максимална моќност до 4,5 kW/400V.

 

 

 

 

                                                      УПАТСТВО 

69,994.00 ден.

                                   

 

Технички спецификации
Број на фази 3
Макс. моќност 400V/50Hz и 230V/50Hz
Номин.моќност 6,0kW/5,0kW(400V) 2,2kW/2,0kW(230V)
Напон / Фрек. 400V/50Hz и 230V/50Hz
Учинок 3фаз/1фаз = 0,8/1
Мотор
Тип

бензински четиритактен едноцилиндричен

со OHV, 389ccm

Макс. моќност

9,0kW (13HP)

/4000 врт. / мин

Потрошувачка ≤ 0,45л /kWh
Волумен на резервоар 25л.
Генератор
Тип трофазен синхрон
AC номин.струја 12,5A/400V 8,7A/230V
DC номин.струја 8,3A/12V
Тежина 87кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) 72dB(A) без оптоварување
Димензии 57 x 69 x 52cm