EGM 48E LPG-NG-3F | 8896314

Овој модел на генератор се базира на три-фазен алтернатор и е наменет за користење на места каде што има потреба од трифазна струја, еднофазна или три независни извори со ниска потрошувачка на енергија. Со својата ниска цена и сигурноста е идеален избор за мобилни сервиси, или како извор на електрична енергија при градежни работи или во работилница. Опремен со уред за електричен старт со клуч.

 

 

                                                                                                            

00,000.00 ден.   

00,000.00 ден.              Упатство    

                                                                                        

         

   

Технички спецификации
Број на фази 3
Макс. моќност 4,8kW/(400V) 1,6kW/(230V)
Номин. моќност

4,4kW(400V) 

1,45kW(230V)

Напон / Фрекв. 400V/50Hz и 230V/50Hz
Учинок 3фаз./1фаз.=0,8/1
Мотор
Тип

четиритактен

едноцилиндричен со OHV

Макс. моќност 8,2kW (11HP) / 4000 врт. / мин
Потрошувачка 0,0л. / kWh
Вид на гориво и препор.притисок 2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar)
Генератор
Тип трофазен синхрон
AC номин.струја 10,5A/400V и 6A/230V
DC номин.струја 8,3A/12V
Тежина 90кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) моќ. (на далечина од 7 m.) 77dB(A) без оптоварување
Димензии 57,8x53,5x70cm