EGM 48 LPG-NG-3F | 8896312

Овој модел на генератор се базира на трофазен алтернатор и е наменет за користење на места каде што има потреба од трифазна струја, еднофазна или три независни извори со ниска потрошувачка на енергија. Со својата ниска цена и сигурноста е идеален избор за мобилни сервиси, или како извор на електрична енергија при градежни работи или во работилница.

 

 

 

                                                                                              Упатство

00,000.00 ден.   

                                       

 

                                               
                          

   

Технички спецификации
Број на фази 3
Макс. моќност 4,8kW/(400V) 1,6kW/(230V)
Номин. моќност

4,4kW(400V) 

1,45kW(230V)

Напон / Фрекв. 400V/50Hz и 230V/50Hz
Учинок 3фаз./1фаз.=0,8/1
Мотор
Тип

четиритактен

едноцилинд. со OHV

Макс. моќност 8,2kW (11HP) / 4000 врт. / мин
Потрошувачка ≤ 0,320kg/kWh
Вид на гориво и препор.притисок

LPG / NG

2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar)

Генератор
Тип трофазен синхрон
AC номин.струја 10,5A/400V и 6A/230V
DC номин.струја 8,3A/12V
Тежина 82кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) 77dB(A) без оптоварување
Димензии 57,8x53,5x70cm