EGM 48 LPG-NG-1F | 8896313

Овој модел е идеален онаму каде е потребен еднофазен извор на напојување со поголема моќност а нема потреба од трофазен напон. Се користи како извор на напон за електрични машини при работа, во работилница и во природа за рекреативни потреби. Генераторот е опремен со AVR уред (автоматска регулација на напон), кој обезбедува стабилен излезен напон а со тоа може без проблеми да се приклучува и електронска опрема без ризик  оштетување.

 

 

 

                                           Упатство

85,048.00 ден.              

                                             

 

Технички спецификации
Број на фази 1
Макс. моќност 4,8kW
Номин. моќност 4,4kW
Напон / Фрек. 230V/50Hz
Учинок 1
Мотор
Тип

четиритактен

едноцилинд., со OHV

Макс. моќност 8,2kW (11HP) / 4000 врт. / мин
Потрошувачка ≤ 0,320kg/kWh
Вид на гориво и препор.притисок

LPG / NG

2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar)

Генератор
Тип еднофазен синхрон
AC номин.струја 16A/230V
DC номин.струја 8,3A/12V
Тежина 80кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) 77dB(A) без оптоварување
Димензии 57,8x53,5x70cm