EGM 20 LPG | 8896311

Генераторот е опремен со алтернатор со индукција-нула, (без потреба за одржување) , и зголемен дијаметар на јадрото, што овозможува осцилациите на напонот  да бидат споредбено на исто ниво како кај синхроните алтернатори кои користат AVR уред (автоматска регулација на напон). Затоа, може да се користи за напојување и електронски апарати без ризик од нивно оштетување.

 

 

 

 

 

                                                                    Упатство

 

  34,490.00 ден.              

 

Технички спецификации
Број на фази 1
Макс. моќност 2,0kW
Номин. моќност 1,8kW
Напон / Фреквен. 230V/50Hz
Учинок 1
Мотор
Тип четиритактен едноцилинд.со OHV 163ccm
Макс. моќност 3,0kW (4HP) / 4000 врт. / мин
Потрошувачка ≤ 0,340kg/kWh
Вид на гориво и препор.притисок

LPG

2,8 ± 0,5 kPa

(28 ± 5 mbar )

Генератор
Тип еднофазен синхрон
AC номин.струја 7,8A/230V
DC номин.струја 8,3A/12V
Тежина 44,5кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) 68dB(A) без оптоварување
Димензии 47x46x60,5cm