EGM 30 AVR | 2800 W | 8896116

Генератор за електрична енергија со слични параметри и опрема како моделот EGM 25 AVR(2.3kW) Поради својата конструкција и повисока излезна моќност, се препорачува за напојување на уреди и алати и рекреативни намени (викендички, камп приколки и сл.)

 

 

 

 

                                                                  

                   

  34,707.00 ден.                 Упатство              

                                        

Технички спецификации
Број на фази 1
Макс. моќност 2.8kW
Номин. моќност 2.5kW
Напон / Фрекв. 230V / 50Hz.
Учинок 1
Мотор
Тип

бензински четиритактен едноцилиндричен

со OHV, 208ccm

Макс. моќност 4,8kW (6,5HP) / 4000 врт. / мин
Потрошувачка ≤ 0,5 l/kWh
Волумен на резервоар 15л.
Генератор
Тип синхрон
AC номин.струја 10,8A/230V
DC номин.струја 8,3A/12V
Тежина 45кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) 68dB(A) без оптоварување
Димензии 45 x 59 x 44cm