САВ.

EG 25 AVR | 2300 W | 8896111

Овој генератор е наменет за напојување на помали електрични уреди и алати, при монтажни работи, а исто така и како резервен извор на електрична енергија за мобилни сервисни единици и викенд намени. Генераторот е опремен со AVR единица за регулација на напон која овозможува квалитетно напојување на  електронска опрема, без никакви ризици.

 

 

 

 

 

                                                                   Упатство 

 

  31,270.00 ден.                                      

 

Технички спецификации
Број на фази 1
Макс. моќност 2.3kW
Номин. моќност 2kW
Напон / Фрекв. 230V / 50Hz.
Учинок 1
Мотор
Тип бензински четиритактен едноцилиндричен со OHV
Макс. моќност 4.0kW (5.5hp) / 4000 врт. / мин
Потрошувачка 0,5л. / kWh
Волумен на резервоар 15л.
Генератор
Тип синхрон
AC номин.струја 8.7А / 230V
DC номин.струја 8А / 12V
Тежина 43кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.)

68 dB (A)

без оптоварување

Димензии 45 х 59 х 44cm