DGI 30Q | 3000 W | 8896215

Овој модел со својата поголема моќност (3kW), и тивка работа е дизајниран како извор на електрична енергија за објекти кои се користат во слободно време (викендички, камп-приколки, градини и сл.), и за време на експедиции во природа. Генераторот вклучува AVR уред и инвертор за  дигитално контролиран излезен напон, и на тој начин може опслужува осетлива електронска опрема без никакви ризици.

 

 

 

79,990.00 ден.

74,850.00 ден.

 

Технички спецификации
Број на фази 1
Макс. моќност 2,9kW
Номин моќност 2,4kW
Напон / Фрек. 230V / 50Hz.
Учинок 1
Мотор
Тип бензински четиритактен едноцилинд.со OHV 171ccm
Макс. моќност 3,3kW (4,5HP) / 3600 врт. / мин
Потрошувачка 0,5л. / kWh
Волумен на резервоар 4,8л.
Генератор
Тип

мултиполов,

дигитално контролиран инверторски

AC номин.струја 10,4A/230V
DC номин.струја 8,3A/12V
Тежина 34кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) 54dB(A) без оптоварување
Димензии 62,5x35x49cm