DGI 10 Q | 1000 W | 8896211

Благодарение на својата мала тежина и димензии, исклучително тивка работа и минимална потрошувачка, овие дигитални генератори се идеални извори на енергија за објекти за одмор и рекреација: камп-приколки, викендички, чамци и за време на експедиции. Совршениот квалитет и стабилност на излезен напон oбезбеден од инверторскиот систем, овозможува напојување на осетливи електронски уреди како компјутери и медицински апарати.

 

 

                                                         УПАТСТВО


35,568.00 ден.

                                               

Технички спецификации
Број на фази 1
Макс. моќност 1,05kW
Ном. моќност 0,85kW
Напон / Фрекв. 230V/50Hz
Учинок 1
Мотор
Тип бензински    четиритактен едноцилинд.со OHV 53,5 ccm
Макс. моќност  1,45kW(2,0HP)  /5200 врт. / мин
Потрошувачка  0,4л/kWh
Волумен на резервоар  2,9л.
Генератор
Тип

мултиполов,

дигитално контролиран инверторски

AC номин.струја 3,9A/230V
DC номин.струја 5,0A/12V
Тежина 16кг.
Измерена акуст. моќ. (на далечина од 7 m.) 54dB(A) без оптоварување
Димензии 48x27x41cm